Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 02/04/2016 10:59

Tay cầm đôi đũa ăn cơm
Mà ta đơn chiếc sớm hôm lạc loài.


2000