Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2016 10:59

Tay cầm đôi đũa ăn cơm
Mà ta đơn chiếc sớm hôm lạc loài.


2000