Bấu vào lòng đường mật kêu ca
Óc bao la vũ trụ trong chiếc thuyền con tép
Du ca gì qua vực thẳm mực đen
Mơ tương lai – vỏ ốc âm vang loang lổ
Ta đánh ta, đánh bản ngã điên rồ
Tay yếu mềm cả nể cơn đau
Đường mòn não lặp đi lặp lại giở trò
Mùa thu vàng thê thảm lương tâm
Run loạn cả mưa buồn trĩu hạt
Vật vờ than tê tái muôn hoa
Muôn cây cỏ, ừ ta cây cỏ
Cháy ra than tang tóc sự ngu đần

Hãy lột ta – chiếc áo yếu mềm
Ném vào lửa chỉ ra lời chân thật!
Xây cơ đồ tình yêu bền vững
Kìa, sáng mai con chim thư thái hót chuyền cành.


TP. Hồ Chí Minh 2016