Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2016 19:20

Từ khi anh đến mười lăm
Anh đi mười tám em nằm xót xa
Cái trăng lặng lẽ mau tà
Cái duyên em lỡ ai mà trả cho?


2000