Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/02/2018 11:31

Tình sâu dọ mấy cũng sâu
Lòng người đã cạn biết đâu mà chừng.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018