Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/08/2016 17:24

Đừng thêm dầu vào lửa tình yêu sóng dợn!
Những khêu gợi khiến lòng anh nuốt chửng
Dáng bia tươi - tác phẩm diệu kỳ
Trào men say khướt, bốc gas
Chảy lênh láng niềm yêu bập bùng tứ hải
Mắt đen huyền lóng lánh trổ đôi mi
Em lả lướt hương nồng bay toả
Sực nức mùi nhảy múa hồn xanh
Con tim chết vạn mùa thu quờ quạng
Trong cơn mơ nô lệ thiên thu đến bao giờ?


2007