Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 16:57

Trái của thời gian vừa chín đỏ
Mùa thu đến vội cất đi rồi
Ngày kia suối tóc bay về đó
Chỉ một hồn đau đổ vỡ thôi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2017