Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/09/2017 18:11

Siêng năng chẳng đói bao giờ
Còn lười lao động đợi chờ ai cho
Cho dù đau khổ âu lo
Năm không rách chiếu vẫn co ro nghèo.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017