Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 09:13

Sương trăng rụng nốt nhạc tê lòng
Ngõ vắng lòng hoa kiếp long đong
Súng nổ khơi dòng thân máu chảy
Muôn đời giết chóc nát non sông.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017