Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 25/09/2020 14:46

Ở sân ga hồn mơ tiếng ngọt
Hoa – mắt kim cương dáng ửng hồng
Rồi tiếng còi vang bao kiếp đợi
Mỏi lòng sao nhớ, gió gieo đông.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017