Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/12/2019 18:50

Rượu kia từng uống mấy trăm ly
Nào khiến chân ta đến rụng rời
Nhưng bữa lên thành say mắt đẹp
Hồn lìa, xác rụng chớ hề chơi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019