15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 16/04/2019 20:52

Trộm nghe tiếng địch khuê phòng
Quỳnh Hương thổi khẽ não nùng riêng ta
Thổi chiều nghiêng ngả cành hoa
Bay bay cành trúc, la đà cành mai
Kêu rêu cái nỗi vắn dài
Cảm thương, thương cảm nhân tài lẻ loi!
Nhạc lòng trùng điệp em chơi
2.250. Tiếng dìu dịu tiếng, những lời ca thương
Nước trong thân phận dặm trường
Nhỡ nhàng đen bạc, tình thương con người
Nốt này là nốt lả lơi
Nốt không cam chịu một đời rách bươm
Nào đâu đổi cá, chê cơm
Mà ùa định mệnh mấy hôm tan tành
Mòn đường qua lũ hôi tanh
Nhặt hoa, bắt bướm được thành nhân duyên
Sống vui còn nhớ ưu phiền
2.260. Răn mình sống tốt đáp đền ơn ban
Tạ Giời, tạ đất dung thân
Còn đây giai điệu xin gần giải khuây
Dừng ngay đổi bản vui này
Quỳnh Hương múa đẹp, thổi bài yêu đương
Nói tình Đại Dũng can trường
Xông vào hang hổ mở đường cứu em
Nàng rằng: “Thế sự nghìn đêm
Nhẹ nhàng chôn nốt êm êm một ngày
Cho Hương xoã cánh chim bay
2.270. Sổ lồng, nhung lụa đẹp thay với chàng!
Phút đau cái phút bàng hoàng
Đời tan, thân nát lỡ làng thẹn sao!”