Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 17:56

Em - nét hồng trăng trinh bạch quá!
Anh - đời thi sĩ góp hương mơ
Muốn đem nhốt cả đời ly loạn
Để đón giai nhân nhạc ngóng chờ.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017