Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/11/2018 19:32

Nhà mình - cái giậu mồng tơi
Nghèo ho ra máu nghèo phơi thân gầy
Một mai con lớn bằng này
Chớ ham thi sĩ đoạ đày lắm con!
Nhiều lời nhiều chữ chất non
Thương thay Tết đến hãy còn kiếm ăn
Xuân sang là cái nợ nần
Tấm thân lá rách ai cần tới lui
Nghèo chi nghèo quá hỡi Giời
Bao năm vẫn thế, một đời xác xơ!
Ngẫm thân vương tội vào thơ
Đến nhân gian để chực chờ cơn đau
Con ơi, học cái mặc dầu
Làm thơ làm thẩn cơ cầu trái ngang!


Vũng Tàu, 2018