Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/08/2016 08:05

Trận Đại Hồng Thuỷ
Không giáo dục được gì
Nếu anh làm tên thiêu thân

Chàng Atlas hay ho gì
Nếu anh chẳng thèm nhìn

Lâu đài văn minh không có
Nếu ngòi bút chỉ là cọng rơm.


2015