Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/02/2018 11:26

Nhân nghĩa cho ta bạn bè
Vì tiền cho lắm dặt dè trước sau.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018