Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 05/09/2017 17:55

Nhà tranh thì mặc nhà tranh
Nhà tranh rách nát thì anh vá liền
Đôi ta chung mộng triền miên
Tình yêu chân thật khắp miền lãng du
Một đời rộn rã bài thơ
Một đời nhạc dạo trăng mơ đỉnh đầu
Đôi ta đôi má áp nhau
Như đôi sam ấy dãi dầu trăm năm.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017