25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/06/2021 14:01, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 10/06/2021 22:38

1. Đức Chúa Trời của con ơi, trong gian truân nào hơn gian truân hôm nay,
Dịch lệ và đói kém ngập đầu trì xuống hồn con như vực thẳm.
Xin chớ lìa bỏ nhân loại Ngài, vì còn nhiều kẻ được kể là công bình Ngài yêu quý!
Lẽ gì Ngài đánh đồng chúng con bằng với kẻ chẳng tin, kẻ phá hoại?
Ngài đã ban Giê-xu – Đấng cứu chuộc vinh quang,
Lại tiếp tục làm ơn cho con cái Ngài để có những thì giờ thờ phượng Chúa.
Hỡi Đức Chúa Trời của con ơi, Ngài là vách thành không tên hay đạn nào bắn thủng,
Ngài là hào quang toàn vũ trụ, là sự sống của muôn dân.
5. Khi Ngài vui với lời cầu xin của các thánh đồ,
Cơn hoạ nào có còn ở lại!
Dầu tiếng con cầu xin bé nhỏ,
Nhưng lòng Cha rộng mở đón nghe, một kẻ hầu việc hèn mọn của Ngài.
Xin Ngài lắng nghe và dừng cơn đại dịch!
Từ trên cao Thiên Đàng vinh hiển, Ngài đáp lời con âm vang trong không gian.
Ngài sẽ không giận ai vốn là con loài người trẻ dại,
Để muôn dân còn cơ hội nghe Tin Lành.
Nguyện lời con đến tai Cha mỗi sớm mai, mỗi tối, mỗi khi nào lòng con nhớ đến!
Xin ơn Cha tuôn đầy như dòng thác hối hả kia!
10. Ôi, Đức Chúa Trời ơi! Bao thảm hoạ bao vây chúng con!
Mong Cha ta lay động bàn tay và ban cơn phước lành tươi mát.
Như mưa nguồn từ trời trùng điệp giọt tí tách,
Như dòng sông chảy tràn cuồn cuộn.
Như đại dương không thôi dâng thuỷ triều xanh biêng biếc,
Như lòng Cha quảng đại quá cao sâu!
Ôi, con chắc chắn Ngài sẽ thương chúng con phận hèn!
Ngài sẽ không lìa bỏ con cái của Ngài ngày đêm cầu vấn.
Hỡi, Đức Chúa Trời của con ơi, xin Ngài vực con ra khỏi tối tăm vực thẳm của trần gian đau bệnh!
Vực muôn người cho mọi lưỡi hát ngợi khen Ngài trên hết thảy.
15. Ngài không bao giờ gieo tai ương, dịch lệ,
Song Ngài cho thử thách, cám dỗ quanh con loài người.
Bởi lòng bất tuân mạng lệnh Đấng vô song,
Mà hậu quả là những ngày tái tê tang tóc nghĩa trang ly loạn.
Ôi, tám phương, bốn hướng nơi nào cũng có Chúa Thánh Linh!
Ôi, nơi nào cũng ơn Ngài soi xét!
Nguyện lòng con thua loài sâu bọ,
Mà Cha nâng lên chốn địa vị con Ngài!
Xin tha thứ chúng con như thời trận Đại Hồng Thuỷ!
Xin nhớ chúng con như nhớ chiếc mống của Ngài!
20. Ha-lê-lu-gia! Xin Cha nhớ giọt nước mắt của kẻ thấp hèn!
Rửa sạch hết những gì đớn đau trên con cái thánh Ngài và dân chưa thuận phục.
Mong một ngày Ngài ban cho những công cụ như con,
Sẽ truyền rao danh Cha, Tin Lành đi mọi nẻo.
Y như lời Ngài căn dặn – đại mạng lệnh kia,
Sứ mạng đó chúng con nào quên Cha hỡi!
Xin gìn giữ chúng con là chiên con trong ràn Ngài bao bọc,
Thiên sứ Ngài sẽ đóng trại chở che.
Mắt Ngài hằng chăm sóc chúng con trong cơn đói,
Và Ngài sai chim phụng hoàng đáp đậu mang thức ăn.
25. Chúng con no nê và hoan hỉ ngợi khen Ngài,
Hỡi, Đấng nhân từ vô lượng, vô biên!


Cái Bè, Tiền Giang, 2021