Mẹ sinh em cây có một cành
Mong ước mai ngày em báo hiếu
Số mẹ nghèo, trồng cây đợi trái
Em lấy chồng giàu, mẹ đỡ đắng cay

Thôi em nhé, nghe lời mẹ vậy
Anh nghèo hèn, quay mặt cứ quay
Tình chẳng dễ giàu sang cũng khó
Thử thách rồi hạnh phúc xa tay.


Nguồn: Cô đơn, NXB Thanh niên, 2001