Lá không rụng nghĩa là không lá
Tôi không yêu nghĩa là chết già
Một mái tóc trắng làm sao níu
Cái tuổi xuân thì vụt mất nhau

Đông không lạnh nghĩa là chi nhỉ?
Tôi cô đơn nghĩa là thiếu em
Cây chẳng nắng vàng vây tóc lụa
Lá chẳng còn sương phủ ướt mèm.


2006

Nguồn: Thơ tình yêu, NXB Hải Phòng, 2007