Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/08/2016 11:30

Ngày mai tôi câm
Núi
Sông
Biển cả
Cát đá thành tôi
Ngủ quên mùa thế giới ác
Thế giới thiện còn không?


Cái Bè, Tiền GIang, 2016