Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 19/09/2016 04:57

Giời mưa thì đúng phải thì
Lòng anh rộn rã cũng vì xuân em
Những ngày uyển chuyển anh xem
Thướt tha đến thế khát thèm biết không?
Giời ban đôi má em hồng
Cười cong một tí mặn nồng hồn anh
Làng mình mặc họ phong phanh
Thường hay bàn tán chúng mình ra sao
Anh đây chỉ biết em đào
Môi cười là nhuỵ dạt dào niềm vui
Em ơi, ngày tháng đường đời
Ai đem tên bắn một thời sẽ qua
Đêm nay hẹn lúc trăng tà
Đôi ta cứ thế quyết mà không đi
Nói gì mai mốt nữa chi
Đường quen hơi hám tính đi chuyện mình
Năm nay trăng ngập hồn trinh
Vừa ngay kịp chuyến thuyền mình lướt êm
Thôi thì xin tỏ cạn niềm
Đem tơ mà buộc nên thêm vạn ngày
Cớ gì buồn lá thu bay
Cớ gì phải tiếc thế này thế kia
Bao giờ sương gõ vào khuya
Âm thanh chả động cắt chia nỗi buồn
Chỉ cần một cái nụ hôn
Chỉ cần ghép lại bồn chồn mà chi
Mối mai sẵn có là gì
Chả qua một kiếp tình si được lòng
Không ngồi ta trách buồn không
Trọn đời rụng nốt tơ hồng vô duyên
Này đây tính nết em hiền
Hãy xe vào chỉ có tên anh chờ!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016