Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/08/2016 06:29

Được ngắm Đèo Ngang cảnh ấp iu
Chiều len đá cỏ, gió hiu hiu
Cao cao nắng ngả nhà hơi ít
Thấp thấp đường cong lá quá nhiều
Vận nước nghìn năm ta còn nhớ
Cơ trời vạn thế đất mãi yêu
Non Nam vững chãi đâu hàng giặc
Gánh vác non sông với đủ điều.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016