Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 06:49

Học theo Lời Chúa là đường
Chớ vì lạc thú mà vương tội đầy
Lòng con chất chứa điều hay
Hãy làm cẩn thận từng ngày hanh thông
Phước Cha sẽ đổ mênh mông
Cho người kính Chúa một lòng tín trung.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019