Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/04/2016 10:38

Ngày xưa yêu xẻ buồng cau
Bây giờ yêu sẻ chia nhau cây dù.


2000