Vườn khuya có thắp nụ lòng ta
Bằng lửa yêu đương dệt tóc dài?
Cho trăng bén gót trùm suy tưởng
Một mảnh cô đơn nở vạn ngày

Ta chẳng muốn hồn sam như thế
Mà tình keo dính đến dâng mê
Làm ta lẳng lặng như nốt lặng
Tận đáy trào lên những ước thề

Xin em đừng đến - ta tu sĩ!
Lỡ đời rách mộng của tim si
Phải chi ngày tháng là mộ địa
Em hỡi, hãy chôn cả những gì!

Ta đối hồn mình trong gương phẳng
Nhận nhiều dấu lạnh chốn mùa đông
Thì thôi đào lại chi ánh mắt
Để cả trời thu khỏi bận lòng!


Cái Bè, Tiền Giang, 2021