Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 17:10

Trăm phát tình nhân bằng nụ hiền
Cười khoe thục nữ dáng cô tiên
Nhắm ngay một kẻ làm thi sĩ
Để khổ ngàn sau mộng tóc huyền.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017