Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2016 10:22

Nụ hồng ngả ngọn chào thưa
Trái lòng có chết cũng vừa nết em.


2000