Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/10/2020 19:07

Những lá tim tình rung tiếng loạn
Bay vào giấc ảo chiếm hồn hoang
Bỗng hôm hoá bướm bay từng cặp
Có lẽ vì ta nếm thiên đàng.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017