Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2016 15:28

Nấu ăn mặn chát làn môi
Có xây có dựng thêm lời mất công
Người ta kể gái có chồng
Công, dung, ngôn, hạnh thắm nồng ích chi?!


2000