Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 16/08/2016 08:19

Nước mắt em không làm thành cơn bão
Sao điều khiển cuộc đời anh?
Dòng sông kia không làm cá chết
Sao cá không biết đường về?


2015