Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 01/04/2016 19:23

Nước buồn chảy ngược chảy xuôi
Người buồn sao thế bỏ tôi theo chồng
Còn thương muốn bế muốn bồng
Hết thương mưa gió phập phồng thổi bay.


2000