Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 10:49

Kẻ thất tình chôn mảnh tình nơi đáy ngu si
Ta yêu quá, cũng vội chôn vào tim óc
Cứ hững hờ
Nó sẽ ra đi
Như nam châm trái dấu
Đông - Tây, Nam - Bắc và Nam - Bắc, Đông - Tây.


Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Thơ tình cho nhỏ, NXB Văn hoá - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2011