Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 28/03/2016 10:49

Kẻ thất tình chôn mảnh tình nơi đáy ngu si
Ta yêu quá, cũng vội chôn vào tim óc
Cứ hững hờ
Nó sẽ ra đi
Như nam châm trái dấu
Đông - Tây, Nam - Bắc và Nam - Bắc, Đông - Tây.


Nguồn: Thơ tình cho nhỏ, NXB Văn hoá - Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2011