Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 05/02/2018 19:50

Níu bàn tay trăng sao cách xa
Ở tim tuyết trắng lòng xuân già
Giờ bò qua
Thêm tiếng gõ đau nhói
Mong một người dài dẫu thu tới
Khuya vỡ mộng
Mãi ngoài khơi
Cánh chim không đậu khuất bên đời.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018