Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 01/04/2016 18:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hàn Quốc Vũ vào 01/04/2016 18:46

Nát hoa trời mới cho yên
Nát lòng anh mới ghi tên ghi hình.


2000