Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/09/2016 10:43

Miệng đời ai bịt làm chi
Miệng đời có thế nói gì cũng hơn.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016