Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 01/02/2018 17:46

Một nhà nên có một cha
Nhiều cha đến thế để mà đánh nhau.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018