Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 05/09/2017 18:01

Một là mắt ướt giết nhau
Hai là cười mỉm duyên đầu sắt son
Ba là dáng đẹp gây buồn
Bốn thương rồi nhớ bồn chồn cháy gan
Năm là eo nhỏ ái ân
Sáu là buộc cả lúc cần lúc say
Bảy là hương ngát vờn bay
Tám là tóc mượt như mây lượn lờ
Chín là xui đợi xui chờ
Mười là khách đã làm thơ thất tình.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017