Anh muốn xây một cái tổ tình yêu
Danh cho hai ta sống
Cuộc sống đầy năng động phải không em?
Tại sao em thụ động thế?

Thời gian làm đôi chim rơi xuống
Tuổi tác chúng ta sẽ lớn
Không ai còn hưởng mùa Xuân đang qua
Hãy nhìn! Hãy nhìn! Những con én đang nhảy múa

Vào buổi bình minh, trời có nắng
Trải tia nắng vàng trên cát
Mau lên nào! Mau lên nào! Thật hạnh phúc
Một trăm năm trên vùng đất này.