Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/04/2016 15:47

Một mai trăng rơi
Em vẫn là đỏng đảnh
Đỏng đảnh bằng gì sao giết chết ngọt một anh giai?
Theo tò tò xin em chữ kí
Xin ảnh người trăng kỳ vĩ sống ở trần gian

Dầu khác lớp, khác tính tình sao mong hợp
Đừng em, đừng chụp hình một mình như thế
Sẽ còn buồn một gã giống thi nhân!

Em hỡi, vườn hoa hé nhuỵ nơi cung nguyệt!
Đang phả hương mê nồng đượm mũi anh rồi!
Mà thư sinh - mùa thu xơ xác mồng tơi
Thân mỏng dánh nhưng tình mông mênh vũ trụ

Ước em là làn mây thật
Anh ôm mây về và khép cửa tương tư.


Cái Bè, Tiền Giang 2016