Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2016 11:11

Mẹ cha ơn sánh biển trời
Nhưng tình anh chẳng có người để thay.


2000