Mắt chiều không mắt mà sụp mi
Đường dài không lối bặt tình si
Cho tôi chút nắng mà hoang dại
Từ đó học sinh nhuộm những gì?

Trong nghìn ánh mắt em kim cương
Lòng tôi thức dậy thật nghê thường
Đổ dài theo dáng thành mây nước
Hai tà nguyệt bạch nghe vấn vương

Thơ ngây ngày cũ như đan dấu
Một gã tình si vài năm rồi
Lòng muốn tôi lên mười bảy tuổi
Đem tình rung động gửi ai ơi!

Mây tím nhuộm gì mà chung thuỷ
Tim tôi chẳng nhuộm lại thuỷ chung
Yêu thơ, yêu dáng từ trăng mọng
Lồ lộ men say ngọc tình nồng.


Cái Bè, Tiền Giang, 1995