Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 09:37

Mơ xanh tứ hải uốn tình thương
Rót mật thiên đường cột vấn vương
Cất cánh hồn bay lên vũ trụ
Hai lòng ghép một uống đêm trường.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017