Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 07/10/2020 17:57

Mỗi bước gai lê tình chảy máu
Âm thầm suối lệ chảy quanh trăng
Đêm đêm mật gió không còn nữa
Tiếc vị yêu đương đã lá vàng.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017