Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/08/2016 10:50

Đã sáng mưa thu gõ giọt đàn
Lá vàng điểm chút lạnh miên man
Bâng khuâng nhớ cảnh tàn lay lắt
Rộn rã mong tình dệt chứa chan
Thiếu nữ tơ mềm lơi chiếc cúc
Chàng trai gió bén ngả tấm thân
Hôm qua phút chốc buồn hiu hắt
Lệ đá còn đong chẳng được gần!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016