Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 18:56

Ngàn năm chỉ cột sóng yêu thương
Nước cát đan nhau thoả tình trường
Vạn múi lòng anh say chếnh choáng
Rung lên biển nhạc vỗ trăm đường.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017