Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 09/10/2016 19:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 10/10/2016 22:02

The good and calm spring

The Spring came in the yellow field
The Spring came in the brilliant and yellow field
The Spring came in thousands of the sunlight’s ray
The Spring came in spreading a dreaming and calm night
The Spring came somewhere to be full of the words of the song
The heart is glad to pick up the Spring with thousands of the flower’s color
To pray good and calm Spring on the god’s dweller
Everybody is singing loudly to pick up the Spring
Everybody is congratulating the good and calm Spring.


Nguồn: Think about the poetic rhymes, NXB Thanh niên, 2000