Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 04/01/2019 08:06

Mây ơi sao trắng làm gì
Lang thang vô định để si một người?
Giả vờ ngoảnh mặt mà chơi
Nhưng lòng thương quá lẻ loi tâm hồn.


Cái Bè, Tiền GIang, 2019