Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/04/2016 18:56

Lui cui sơn chõng sơn giường
Sơn xong anh cũng bặt đường anh đi.
Hỏi người trăng ở đâu xa
Trăng ở lòng mình đi qua đi qua
Hỏi tình ta phải tình ta
Hay tình những kẻ bôn ba cuối trời?
Ngàn năm anh lỡ cuộc chơi
Có chi mà thật, ai ơi anh buồn!


2000