Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 02/04/2016 11:13

Lụa đào ai dệt ai may
Ai làm nên nỗi đắng cay lỡ làng?


2000