Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 03/04/2016 11:13

Lụa đào ai dệt ai may
Ai làm nên nỗi đắng cay lỡ làng?


2000