15.00
Ngôn ngữ: Tiếng Trung hiện đại
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/12/2019 14:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 20/12/2019 19:09

鸟笼

鸟笼
圈养鸟
我的灵魂
我的生活
飞翔的灵魂
巨大,巨大
横跨海洋
重复的,重复的
哦,山!
哦,长河!
哦,海阔!
我很开心
是你-快乐的鸟笼
还是对战争感到满意?
今天和永远
爱与意志
有你我的灵魂
有春天
有花
有草
有蝴蝶
吞有燕子
有黄杏
哦,五月长短!
时间杀了我们
一切都关在笼子里
不管我们在哪里挥手
我还是我.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019